tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Programy, certyfikaty

Rządowe programy:
Poznaj Polskę (2021-22), Aktywna Tablica (2022-24), Laboratoria Przyszłości (2022-23

Część wyposażenia naszej szkoły została sfinansowana z rządowego programu Aktywna Tablica.

Nasze szkoły przystąpiły do programu Poznaj Polskę, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie do kilku wycieczek zorganizowanych w roku szkolnym 2021/22.

Skorzystaliśmy też z programu Laboratoria Przyszłości - wœród dofinansowanych zakupów znalazły się m.in. drukarki 3D, roboty i mikroskopy.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (2019-23)

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to ogólnopolski projekt organizowany przez Politechnikę Łódzką, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. W ramach programu CMI uczniowie poznają tajniki algorytmiki, programowania i robotyki na cotygodniowym kółku informatycznym. Rok szkolny 2022/23 to już czwarta edycja programu - kółka prowadzone sš dla klas 5 oraz dla klas 6 i 7.

Superkoderzy (2017-23)

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła bierze w roku szkolnym 2022/23 udział w programie SuperKoderzy organizowanym przez fundację Orange. W ramach programu zrealizujemy ścieżkę "Dziennikarze przyszłości" (Akademia Młodych)!

Nie jest to nasz pierwszy kontakt z SuperKoderami. W roku szkolnym 2017/18 zrealizowaliśmy z klasami czwartymi ścieżkę "Cyfrowi DJe"! Wspólnie poznaliśmy aplikacje służące muzycznej twórczości, napisaliśmy własny dźwiękowy kod, a nawet... wydobywaliśmy muzykę z owoców! W kolejnych latach z powodzeniem realizowaliśmy ścieżki: "RoboMatematycy", "Majsterkowicze 2.0" i "Pogromcy Języków" (Akademia Młodych) oraz "Odkrywcy Świata", "Dziennikarze Przyszłości" i "Pogromcy Języków" (Twoja Przyszłość)

Uniwersytet Dzieci (2019-23)

Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie to serie tematycznych zajęć: Projekty dla klas 1-3 dotyczą różnych dziedzin, np. przyrody, matematyki, przedsiębiorczości czy muzyki. Projekty dla klas 4-8 to pomysły na ciekawe godziny wychowawcze rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, wzmacniające samoświadomość, kreatywne i innowacyjne myślenie, empatię oraz umiejętność współpracy przy projektach. To już kolejny rok, kiedy wiele naszych klas realizuje wybrane tematy!

eTwinning 2019-2021

Program eTwinning - europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele z naszej szkoły prężnie działają i realizują projekty eTwinning. W roku szkolnym 2020/2021 funkcję ambasadora programu pełni Pani Ewelina Szostak.

Jako szkoła możemy pochwalić się już dwoma zdobytymi odznakami.
link do odznaki krajowej: https://www.etwinning.net/pl/pub/newsroom/highlights/european-quality-labels-2020.htm#c616
link do odznaki europejskiej: https://www.etwinning.net/pl/pub/newsroom/highlights/etwinning-congratulates-the-20.htm

MegaMisja 2019-21

Nasza szkoła od września 2019 w MegaMisji! Ten ogólnopolski program realizuje klas 3 alfa.

MegaMisja to program nowoczesnej edukacji przeznaczony dla uczniów klas 1-3, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Uczą się m.in. jak zrobić dobre zdjęcie, jak legalnie skorzystać z internetowych źródeł czy jak przeprowadzić kampanię społeczną. Zapraszamy do katalogu relacji z naszych zajęć:
https://platforma.megamisja.pl/katalog-relacji/1122

Uniwersytet Małego Profesora (2018-19) i analiza transakcyjna (2019-21)

Uniwersytet Małego Profesora to nowy program pod patronatem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Jest to program rozwijający kompetencje społeczne dzieci w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Był on realizowany wśród naszych przedszkolaków oraz w klasach pierwszych Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 "Twoja Przyszłość" w roku szkolnym 2018-19 i jest kontynuowany w kolejnych latach jako zajęcia z analizy transakcyjnej.

Euroweek - Szkoła Liderów (2011-19)

Euroweek - Szkoła Liderów to obóz szkoleniowy dla młodzieży prowadzony przez międzynarodową grupę wolontariuszy. Pięciodniowy wyjazd jest dla uczniów źródłem ogromnej ilości doświadczeń, wrażeń i wiedzy o innych kulturach. Jest również doskonałym sprawdzianem umiejętności językowych, gdyż wszystkie zajęcia odbywają się po angielsku. Możemy śmiało stwierdzić, że Euroweek na stałe wpisał się w kalendarz szkolny Zespołu Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłośc"!

Edukacja globalna (2017/18, 2018/19)

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Uczymy Dzieci Programować (2018-19)

W naszej szkole stawiamy na rozwój naszych uczniów na najwyższym poziomie. Dlatego szukamy nowinek i nowości dzięki którym podnosimy efekty naszej pracy. Od tego roku przestąpiliśmy do kolejnego ogólnopolskiego programu. "Uczymy Dzieci Programować" to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazuje, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, artystycznej czy językowej.

Od grosika do złotówki (2017-18)

Uczniowie klasy II naszej szkoły przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa "OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI". Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych.

FitEdukacja (2017-18)

Misją FitEdukacji jest szerzenie idei zdrowego wymiaru edukacji wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Edumagica (2016-17)

Edumagica to projekt edukacyjny, który łączy nowoczesną technologię z najlepsza strategią nauczania przez zabawę w nauczaniu wczesnoszkolnym. Dzięki połączeniu zaawansowanej grafiki komputerowej, animacji, przekaz wiedzy staje się przyjemnością. W projekcie została wykorzystana również nowoczesna funkcja kontaktu z uczniem Avatar Live. Dzięki tej technologii dzieci przestają być biernymi obserwatorami i aktywnie uczestniczą w lekcji.

Mistrzowie Kodowania (2016-17)

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 8 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. W roku szkolnym 2016/17 w projekcie biorą udział uczniowie klas 1-3 naszej szkoły.

15.04.2013 - Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Dyrektor

Z dumą informujemy, że Pani Dyrektor Magdalena Wontek znalazła się w gronie osób odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za zasługi dla rozwoju oświaty. Pani Dyrektor otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Serdecznie gratulujemy!
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".