tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Kadra

mgr Magdalena Wontek

Dyrektor Szkoły
 
mgr Barbara Bucka

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
 
mgr Robert Górniak

Wicedyrektor ds. Komunikacji
 
mgr Aneta Psój

Guru Sekretariatu
 dr Anna Pierzchała

terapeuta pedagogiczny, analiza transakcyjna
mgr Urszula Rogalska

pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradca zawodowy
mgr Anna Bochenek

psycholog
 mgr Estera Krzyżyk

nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Joanna Szymkowicz

nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy
mgr Radosław Rogalski

nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta SImgr Agata Dudwał

wychowawca świetlicy, historia
mgr Patrycja Tometczak

wychowawca świetlicymgr Weronika Wrzaszcz

wychowawca klasy PSP-1α
dr Joanna Miecznik-Warda

wychowawca klas PSP-1ω
mgr Alina Szydłowska

wychowawca klasy PSP-1γ
 mgr Edyta Łubińska

wychowawca klasy PSP-2α
pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
mgr Renata Ciszewska

wychowawca klasy PSP-2ω
 
mgr Katarzyna Matysek-Sobolewska

wychowawca klasy PSP-2γ, wychowanie fizycznemgr Ewelina Szostak

wychowawca klasy PSP-3α
 
mgr Marzena Szydłowska

wychowawca klasy PSP-3ω
 
mgr Karolina Miąsik

wychowawca klasy PSP-3γ
 mgr Anna Lorenc

język polski
 
mgr Angelika Pierzchała-Badura

język polski
wychowawca klasy PSP-6ω
mgr Karolina Sokołowska

język polski
 
mgr Iwona Wilczyńska

język polski
 mgr Monika Ankiewicz

język angielski
mgr Katarzyna Bugajska

język angielski, wychowawca klasy PSP-4γ
mgr Jagoda Hartel

język angielski
mgr Katarzyna Lis

język angielski
 mgr Joanna Wojtan

język angielski, wychowawca klasy PSP-4α
mgr Robert Górniak

język angielski
wychowawca klasy PSP-4ω
mgr Artur Stankiewicz

język angielski
wychowawca klasy PSP-5γmgr Klaudia Jochymek

język niemiecki, etyka, WdŻwR
wychowawca klasy PSP-8ω
mgr Paulina Latosińska

język hiszpański
mgr Katarzyna Staszczyk

język hiszpańskimgr Dorota Kolany

matematyka
 
mgr Agnieszka Mizerska

matematyka
wychowawca klasy PSP-7ω
mgr Sabina Szpil

matematyka, fizyka, informatykamgr Barbara Bucka

historia
 
mgr Agata Dudwał

historia
mgr Marek Rzepka

historia, WoS, etyka
wychowawca klasy PSP-8α
mgr Tomasz Majewski

przyroda, geografia
wychowawca klasy PSP-5αmgr Aleksandra Boryń

biologia
 
dr Andrzej Misiołek

chemia
 
mgr Paulina Podolska

biologia, chemia, przyroda
 mgr Dariusz Gałka

informatyka
wychowawca klasy PSP-6α
mgr Olga Ginalska

muzyka, plastyka, technika
wychowawca klasy PSP-5ω
mgr Radosław Mikołajek

edukacja dla bezpieczeństwa
 mgr Justyna Lasoń

wychowanie fizyczne
 
mgr Monika Kania

wychowanie fizyczne,wychowawca klasy PSP-7α
nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Czajęcka

wychowanie fizyczne
 
mgr Daria Piątek

wychowanie fizyczne
 ks. mgr Andrzej Hepek

religia
 
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".